القران الكريم

Onze da’wah is Selefi-Soefi?

Vraag:

‘’Wat is uw algehele opinie betreffende de boeken van Sayyid Qoetb en Hassan al-Banna?’’[1]

Antwoord:

‘’ De boeken van de auteurs, Hasan al-Banna en Sayyid Qoetb, zijn deze die de harten opzwepen. En het kan geen kwaad voor degenen die goed vertrouwd zijn in kennis en de ‘Aqeedah van Ahloes-Soennah kennen (en begrijpen) om deze (de boeken van al-Banna en Qoetb) te lezen.

Wat betreft de onwetende (die correcte kennis ontbreekt), dan dient hij deze afleiding te laten, aangezien zij (de auteurs) beiden zeggen:

‘’Onze Da’wah is Selefi-Soefi’

Wanneer is de Selefi da’wah één geworden met de Soefi da’wah? Omdat de Soefi’s (in een van hen poëzies) zeggen:

‘’En de hond en de varken zijn niets anders dan onze goden[2],
((و ما الكلب و الخنزير إلا إلهنا))

noch is Allaah (een) ander dan een monnik in een kerk’’
((و ما الله إلا راهبٌ في كنيسة))

..
terwijl de Selefies (degenen zijn die) vasthouden aan de pad van de Profeet (sallallahu ‘alayhi wa sallem) en de metgezellen; Zij verklaren de Soefies innovatoren te zijn en sommigen van onder hen (gaan zo ver dat ze) verklaren dat zij (de Soefies) op ongeloof (kufr) zijn, (net als) as-San’anee in zijn gedicht verklaarde dat Ibn ‘Arabi [3] de meest ongelovige (أكفر) te zijn van de mensheid.

And eveneens, Shaykhoel Islaam Ibn Taymiyyah, waaronder andere geleerden van de Selef[4], verduidelijkten waarop de Soefies zijn (in termen van hen overtuigingen en handelingen), dus biedt ons geen tegenstrijdigheden aan o Hasan al-Banna!

Shaykh Moeqbil bin Haadie al-Waadi’ie: Ghaaratul-Ashritah ‘alaa Ahlil-Jahli was-Safsatah – volume 2, pagina 406-47

Voetnoten:

[1] Deze vertaling is slechts een deel van een langere Fatwa uitgevaardigd door de Shaykh

[2] Die het waard zijn om aanbeden te worden

[3] Hij was Muhammed ibn ‘Ali ibn Muhammed al-Taa’i al-Andalusi (overleden: 1240 NH), en hij dient niet verward te worden met de beroemde geleerde van de Maaliki jurispridentie Ibn al-‘Arabi (gestorven 1148 NH).

[4] Taqi ad-Deen al-Faasi vermeldde in ‘’‘Aqeedah Ibn ‘Arabi wa Haayatuhu’’”

Pagina 39: ‘’Ibn Hajar zei: Een aantal verwarrende woorden van Ibn ‘Arabi werden vermeldt aan onze meester Shaykhoel Islaam Siraaj ad-Deen al-Balqeeni en hij werd gevraagd over Ibn ‘arabi. Onze Shaykh al-Balqeeni zei: ‘’Hij is een kaafir (ongelovige).’’

Pagina 41: ‘’Ibn Khaldoon zei: Onder deze Soefies behoren: Ibn ‘Arabi , Ibn Saba’een , Ibn Barrajaan en hen volgelingen die hen pad volgen en hen religie. Zij hebben vele boeken in de omloop die gevuld zijn met pure kufr en weerzinwekkende bida’, (waarin zij) duidelijke teksten proberen te interpreteren door vergezochte en weerzinwekkende manieren, zodanig dat de lezer verbaasd zal zijn dat iemand in staat is om zulke dingen aan de Islaam toe te schrijven.’’

vertaald door: Aboe 'Ammaar

Reacties:

1 reacties:

Wat is dit nou weer voor onzin!


De vier grote Imams hebben allen in meer of mindere mate zich beziggehouden met tasawwuf:

Imam Abu Hanifah: "Waren er niet twee jaren in mijn leven, of ik zou vergaan zijn. Twee jaar lang heb ik namelijk doorgebracht in de nabijheid van Jafar as-Sadiq (ra) en ik deed spirituele kennis op dat mij tot een Kenner van de Weg maakte (namelijk tasawwuf)." ? (ad-Durr al-Mukhtar vol.1 p.43)

Abu Ali Daqqaq* een groot sufi heilige, heeft zijn tasawwuf pad verkregen van Imam Abu Hanifah, via Abul Qasim an-Nasarabadi, die van Shibli, die weer van Sari as-Saqati, en die op zijn beurt van Ma?ruf al-Karkhi via Dawud at-Ta'i. Dawud at-Ta'i was een leerling in zowel de spirituele kennis als fiqh van Imam Abu Hanifah. - (idem)


Imam Malik: ?Degene die de fiqh studeert maar geen tasawwuf is een fasiq (corrupt persoon). Degene die tasawwuf studeert maar geen fiqh is een zindiq (afvallige). Degene die beide combineert is op het rechte pad.? ? (Kashf Al-Khafa Wa Muzid Al-Abas, Vol. 1, P341)

Imam Shafi?: ?Ik ben opgetrokken met de sufi?s en heb van hen drie soorten kennis opgedaan. (1) Ze leerden me hoe te spreken (2) ze leerden me de mensen met gevoel en een zacht hart te behandelen (3) Zij leidden me op de wegen van Tasawwuf ? (Tanwir al-Qulub, p. 405)

Imam Ahmed: Hij adviseerde zijn zoon in de volgende woorden: ?Mijn zoon! Trek op met de sufi?s, want zij zijn de fonteinen van kennis. Zij doen zikr van Allah in hun harten. Zij zonderen zich af van de wereld en hebben de meeste spirituele krachten. - (Ghiza Al-Albab, Vol 1, P120)

Verder zij hij ook: ?Ik ken geen betere mensen dan hen? ? (ibid)

In elke fiqh word gepraat over tasawwuf, daarom zijn bijna alle sunnieten soefi's. Een soefi zijn betekent het vasthouden aan de sunnah en het volgen van de profeet en de koran

Een reactie posten