القران الكريم

Verkeerde uitleg van de Shahaada

Betreffende de verkeerde Uitleg van de Shahada van Mohammed Qoetb – Ash-Shaych al-Allaamah Saalih al-FauwzaanVragensteller: “Edele Shaikh, Shaikh Mohammed Qoetb zegt in zijn boek ‘Hawla Tatbieqish-Sharie’ah’ betreffende de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’, dat het zou betekenen: ‘Er is geen heerser (Haakim) behalve Allaah, en geen Schepper (Ghaaliq) behalve Allaah.’ Dus is deze betekenis correct, moge Allaah u beschermen.”

Shaykh: “Allaah, de Meest Glorieuze en Allerhoogste, heeft de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ uitgelegd in Zijn Boek en de Boodschapper (salallaahoe ‘alayhie was sallem) heeft het verduidelijkt. De betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ is: Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah.


Zoals Allaah heeft gezegd: En aanbid Allaah en plaats geen deelgenoten naast Hem [Soerah an-Nisaa 4:36]. Dit is de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’.

En Allaah de Allerhoogste zegt: En voorzeker stuurden Wij een Boodschapper naar elke natie zeggende: “Aanbid Allaah en vermijd de valse godheden (taaghoet)” [Soerah Nahl 16:36]. Dit is de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’.

En Allaah de Allerhoogste zegt: En jullie werd niet bevolen behalve Allaah te aanbidden en om de Religie puur voor Hem te maken [Soerah Bayyinah 98:5]. Dit is de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’.

De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei: ‘Ik werd bevolen om de mensen te bevechten totdat zij zeggen: “Laa ilaaha illa Allaah” [al-Boechaarie 1335-2786].

En in een andere overlevering: ‘Totdat zij Allaah uitzonderen (in de aanbidding).’

Allaah de Allerhoogste heeft gezegd: En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden! [Soerah Dhaariyaat 51:56].


Dus de betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ is: de aanbidding puur en oprecht aan Allaah alleen te richten. En het heersen (oordelen) met de Sharie’ah zit hier al bij inbegrepen. Dit valt onder het aanbidden van Allaah de Verhevene. Maar het is niet de enige (volledige) betekenis. De betekenis van ‘Laa ilaaha illa Allaah’ is veel algemener dan dat. De betekenis is breder en belangrijker dan het heersen met het Boek in de aangelegenheden waarover geschillen zijn. En belangrijker dan dat is, het verwijderen van Shirk van de aarde en het oprecht aanbidden van Allaah de Glorieuze. Dus dat is een gebrekkige tafsier (uitleg), het uitleggen van de Shahaada als zijnde Haakimiyyah is een gebrekkige uitleg. En het geeft niet de betekenis weer van ‘laa ilaaha illa Allaah’. En betreffende het uitleggen ervan als zijnde: ‘er is geen Schepper (Ghaaliq) behalve Allaah’, dan is deze tafsier niet alleen gebrekkig, het is vals (baatil)! Want ‘laa ilaaha illa Allaah’ is niet gekomen om te bevestigen dat ‘er geen Schepper is behalve Allaah’, want (zelfs) de moeshrikien (meergodenaanbidders) bevestigden dit. Want als de betekenis ervan zou zijn ‘er is geen Schepper behalve Allaah’, dan zouden alle meergodenaanbidders ineens mensen van Tauwhied worden.

En als je hen zou vragen wie hen geschapen heeft, dan zouden zij zeggen: ‘Allaah’ [Soerah az-Zoekhroef 43:87].

Het zou dus betekenen dat Aboe Djahl en Aboe Lahab op Tauwhied waren! Allaah is Verheven boven deze uitspraken. Dus dit is een valse uitleg (Tafsiroen Baatil). Ja."

En nu nog een stukje waarin Shaykh Fawzaan over hetzelfde onderwerp spreekt.

"De tafsier (uitleg) die de Hizbiyien (partij/sekteleden) en Ichwaanies vandaag de dag geven aan ‘Laa ilaaha illa Allaah’. Dat het zou betekenen: ‘Het oordelen is alleen aan Allaah’ (Haakimiyyah). Dat is correct ‘Her oordelen is alleen aan Allaah’ (Haakimiyyah). En waar zijn dan de rest van de aanbiddingen gebleven? Waar is ar-Rukoe’ en as-Sudjood en het offeren en afleggen van eden? Is het belangrijkste Al-Haakimiyyah? Allaah is Verheven boven dit. Dus het is vereist om aandacht te geven aan deze zaken. Want dit (de shahaada) is een geweldige uitspraak. Het is hetgeen wat je uit redt uit het Vuur voor degene die het zijn recht geeft. Of het zorgt ervoor dat je eeuwig in het Vuur zult blijven voor degenen die het niet bezit. En de gehele Religie is gebouwd op deze getuigenis, van het begin ervan tot het einde. En de da’wah van de Boodschappers, en de neergezonden Boeken, allemaal kwamen ze voor deze uitspraak (laa ilaaha illa Allaah)."

Reacties:

0 reacties:

Een reactie posten